Õppetöö

Ainesektsioonid

2021/2022. õa

 

 

Eesti keel

Humanitaarained

Võõrkeeled

Loodusteadused

Matemaatika

Kunstiained

Algklassid

Kehaline kasvatus

 

Vene keel ja kirjandus, ajalugu, ühiskonnaõpetus

 

Loodusõpetus, bioloogia, geograafia, füüsika, keemia, inimeseõpetus

 

 

 

 

D. Kolotuškin

I. Fjodorova

J. Saar

I. Loktionova

O. Bobeško

I. Shavkun

N. Kokoreva

I. Sergejeva

R. Laas

T. Kapralova

J. Vivtšaruk

D. Ivanova

L. Ljapina

J. Hapova

T. Kapralova

V. Šavkun

O. Lukk

L. Rastrygina

V. Šalimova

T. Derbneva

V. Kostyleva

G. Orlenko

O. Lukk

I. Martyshchenko

T. Bordijan

N. Kuznetsova

I. Polyashova

L. Filipova

J. Ruzu

M. Kravtsov

L. Filipova

J. Gerstman

A. Baranovskaja

I. Martyshchenko

N. Udalova

I. Martyshchenko

Y. Nikolaeva

G. Gorelova

L. Ljapina

 

V. Zaitseva

 

 

T. Bordijan

 

V. Orešnikov

J. Gerstman

 

O. Seppar

 

 

V. Kostyleva

 

T. Gabova

L. Rodina

 

R. Kazatšenko

 

 

L. Rodina

 

 

J. Rae

 

J. Rae

 

 

 

 

 

I. Martyshchenko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eesti keel

Humanitaarained

Võõrkeeled

Loodusteadused

Matemaatika

Kunstiained

Algklassid

Kehaline kasvatus

 

Vene keel ja kirjandus, ajalugu, ühiskonnaõpetus

 

Loodusõpetus, bioloogia, geograafia, füüsika, keemia, inimeseõpetus

 

 

 

 

D. Kolotuškin

I. Fjodorova

J. Saar

I. Loktionova

O. Bobeško

I. Shavkun

N. Kokoreva

I. Sergejeva

R. Laas

T. Kapralova

J. Vivtšaruk

D. Ivanova

L. Ljapina

J. Hapova

T. Kapralova

V. Šavkun

O. Lukk

L. Rastrygina

V. Šalimova

T. Derbneva

V. Kostyleva

G. Orlenko

O. Lukk

I. Martyshchenko

T. Bordijan

N. Kuznetsova

I. Polyashova

L. Filipova

J. Ruzu

M. Kravtsov

L. Filipova

J. Gerstman

A. Baranovskaja

I. Martyshchenko

N. Udalova

I. Martyshchenko

Y. Nikolaeva

G. Gorelova

L. Ljapina

 

V. Zaitseva

 

 

T. Bordijan

 

V. Orešnikov

J. Gerstman

 

O. Seppar

 

 

V. Kostyleva

 

T. Gabova

L. Rodina

 

R. Kazatšenko

 

 

L. Rodina

 

 

J. Rae

 

J. Rae

 

 

 

 

 

I. Martyshchenko