Õppetöö

Ainesektsioonid

Koolis töötavad ainesektsioonid ja nende juhatajad:


1.

Riigikeel

T. Bordijan

2.

Vene keel ja kirjandus

I. Fjodorova

3.

Võõrkeeled

A. Polištšuk

4.

Rakenduslikud ained

T. Derbneva

5.

Matemaatika

O. Bobeško

6.

Kunstiained

I. Shavkun

7.

Algkool

J. Gerstman

8.

Kehaline kasvatus

I. Sergejeva

 

1.

Riigikeel

T. Bordijan

2.

Vene keel ja kirjandus

I. Fjodorova

3.

Võõrkeeled

A. Polištšuk

4.

Rakenduslikud ained

T. Derbneva

5.

Matemaatika

O. Bobeško

6.

Kunstiained

I. Shavkun

7.

Algkool

J. Gerstman

8.

Kehaline kasvatus

I. Sergejeva

 


1.

Riigikeel

T. Bordijan

2.

Vene keel ja kirjandus

I. Fjodorova

3.

Võõrkeeled

A. Polištšuk

4.

Rakenduslikud ained

T. Derbneva

5.

Matemaatika

O. Bobeško

6.

Kunstiained

I. Shavkun

7.

Algkool

J. Gerstman

8.

Kehaline kasvatus

I. Sergejeva