Õppetöö

Ainesektsioonid

Ainesektsioonid
2019/2020. õa


Eesti keel

Humanitaarained

Võõrkeeled

Loodusteadused

Matemaatika

Kunstiained

Algklassid

Kehaline kasvatus

 

Vene keel ja kirjandus, ajalugu, ühiskonnaõpetus

 

Loodusõpetus, bioloogia, geograafia, füüsika, keemia, inimeseõpetus

 

 

 

 

D. Kolotuškin

I. Fjodorova

A. Polištšuk

D. Ivanova

O. Bobeško

I. Shavkun

J. Gerstman

I. Sergejeva

R. Laas

T. Kapralova

J. Kalamajeva

I. Loktionova

L. Ljapina

J. Hapova

T. Kapralova

V. Šavkun

O. Lukk

L. Rastrygina

V. Šalimova

T. Derbneva

O. Ivanova

G. Orlenko

O. Lukk

I. Martyshchenko

T. Bordijan

N. Kuznetsova

N. Udalova

L. Filipova

J. Ruzu

M. Kravtsov

L. Filipova

J. Gerstman

A. Baranovskaja

L. Kravtsova

I. Polyashova

I. Martyshchenko

I. Martyshchenko

G. Gorelova

L. Ljapina

 

V. Zaitseva

 

 

 

L. Filipova

V. Orešnikov

I. Martyshchenko

 

O. Seppar

 

 

 

J. Nikolajeva

 

N. Kuznetsova

 

R. Kazatšenko

 

 

 

 

 

L. Rodina

 

J. Rae

 

 

 

 

 

J. Rae

 

 

 

 

 

 

 

N. Titova

 

 

Anna Baranovskaja
õppealajuhataja

 

 

Anna Baranovskaja
õppealajuhataja

 

Eesti keel

Humanitaarained

Võõrkeeled

Loodusteadused

Matemaatika

Kunstiained

Algklassid

Kehaline kasvatus

 

Vene keel ja kirjandus, ajalugu, ühiskonnaõpetus

 

Loodusõpetus, bioloogia, geograafia, füüsika, keemia, inimeseõpetus

 

 

 

 

D. Kolotuškin

I. Fjodorova

A. Polištšuk

D. Ivanova

O. Bobeško

I. Shavkun

J. Gerstman

I. Sergejeva

R. Laas

T. Kapralova

J. Kalamajeva

I. Loktionova

L. Ljapina

J. Hapova

T. Kapralova

V. Šavkun

O. Lukk

L. Rastrygina

V. Šalimova

T. Derbneva

O. Ivanova

G. Orlenko

O. Lukk

I. Martyshchenko

T. Bordijan

N. Kuznetsova

N. Udalova

L. Filipova

J. Ruzu

M. Kravtsov

L. Filipova

J. Gerstman

A. Baranovskaja

L. Kravtsova

I. Polyashova

I. Martyshchenko

I. Martyshchenko

G. Gorelova

L. Ljapina

 

V. Zaitseva

 

 

 

L. Filipova

V. Orešnikov

I. Martyshchenko

 

O. Seppar

 

 

 

J. Nikolajeva

 

N. Kuznetsova

 

R. Kazatšenko

 

 

 

 

 

L. Rodina

 

J. Rae

 

 

 

 

 

J. Rae

 

 

 

 

 

 

 

N. Titova