Õppetöö

Tasemetööd


 

2021/2022. õppeaasta tasemetööd

Klass

Õppeaine

Kuupäev

4. klass

Matemaatika

14.-17. september 2021

7. klass

Matemaatika

14.-17. september 2021

4. klass

Eesti keel teise keelena (kirjalik)

20. september 2021

4. klass

Eesti keel teise keelena (suuline)

20.-22. september 2021

7. klass

Eesti keel teise keelena (kirjalik)

23. september 2021

7. klass

Eesti keel teise keelena (suuline)

23.-24. september,

27. september 2021

4. klass

Vene keel

28.-29. september 2021

7. klass

Vene keel

30. september,

 1. oktoober 2021

7. klass

Loodusõpetus

4.-5. oktoober 2021

4. klass

Loodusõpetus

6.-7. oktoober 2021

7. klass

Inglise keel (kirjalik)

8. oktoober,

11. oktoober 2021

7. klass

Inglise keel (suuline)

8. oktoober,

11.-13. oktoober 2021

 

2021/2022. õppeaasta tasemetööd

Klass

Õppeaine

Kuupäev

4. klass

Matemaatika

14.-17. september 2021

7. klass

Matemaatika

14.-17. september 2021

4. klass

Eesti keel teise keelena (kirjalik)

20. september 2021

4. klass

Eesti keel teise keelena (suuline)

20.-22. september 2021

7. klass

Eesti keel teise keelena (kirjalik)

23. september 2021

7. klass

Eesti keel teise keelena (suuline)

23.-24. september,

27. september 2021

4. klass

Vene keel

28.-29. september 2021

7. klass

Vene keel

30. september,

 1. oktoober 2021

7. klass

Loodusõpetus

4.-5. oktoober 2021

4. klass

Loodusõpetus

6.-7. oktoober 2021

7. klass

Inglise keel (kirjalik)

8. oktoober,

11. oktoober 2021

7. klass

Inglise keel (suuline)

8. oktoober,

11.-13. oktoober 2021