Oluline

Õppenõukogu istung 5. detsembril kell 14.15 (kab. 15) 14. veebruar Kesklinna Põhikool


Õppenõukogu istung
5. detsembril kell 14.15 toimub õppenõukogu (kab. 15)

Päevakord:
1. I trimestri õppeedukus
2. kooli kodukord

Õppenõukogu istung
5. detsembril kell 14.15 toimub õppenõukogu (kab. 15)

Päevakord:
1. I trimestri õppeedukus
2. kooli kodukord