Robootikaring „Robotron“

  1. 2020.a. jaanuaris alustas tööd  Robootikaring “Robotron”.
  2. Õppetöö toimub ühes rühmas: (1.-6. klass) 10 inimest; 
  3. Õppeprogramm:
  • Sissejuhatus robootikasse. Komplektid. Mis on robotid? Rullid, fotod ja multimeedia. Info robotivõistluste kohta. Info olemasolevate konstruktorite, nende funktsionaalse eesmärgi ja erinevuste kohta, kooli saadaolevate komplektide tutvustamine.
  • Tutvustus komplektidega: detailid, andurid, mootorid, osade kirjeldus ja nende kinnitamine.
  • Töö Education SPIKETM Prime komplektiga.
Ringijuht

Tunniplaan

 
Klass Nädalapäev
 
kolmapäev
neljapäev
1.-6. 14.10-15.55 14.10-15.55
Avaldatud 18.04.2023. Viimati muudetud 26.10.2023.