Tasemetööd

2022/2023. õppeaasta tasemetööd

Klass

Õppeaine

Kuupäev

4. klass

7. klass

Matemaatika

19.-22. september 2022

4. klass

7. klass

Vene keel

23. september

26.-27. september 2022

4. klass

7. klass

Eesti keel teise keelena

(kirjalik)

28. september 2022

4. klass

7. klass

Eesti keel teise keelena

(suuline)

28.-30. september 2022

3.-4. oktoober 2022

4. klass

7. klass

Loodusõpetus

10.-13. oktoober 2022

III kooliaste

Inglise keel (kirjalik)

17.-18. oktoober 2022

III kooliaste

Inglise keel (suuline)

17.-21. oktoober 2022

 

 

 

 

 

 

Avaldatud 25.01.2019. Viimati muudetud 17.08.2022.