Eksamid

2022/2023. õa eksamid

Eksamiperiood:

Põhikool                26. mai – 12. juuni 2023

Põhikooli eksamite õppeained, vormid ja ajad:

Eksam

Kuupäev

B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik)

26. mai 2023. a

B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline)

26. mai, 29.– 30. mai 2023. a

matemaatika (kirjalik)

7. juuni  2023. a

vene keel (kirjalik)

12. juuni 2023. a

inglise keel võõrkeelena (kirjalik)

12. juuni 2023. a

inglise keel võõrkeelena (suuline)

12.–13. juuni  2023. a

ühiskonnaõpetus (kirjalik)

12. juuni 2023. a

bioloogia (kirjalik)

12. juuni 2023. a

ajalugu (kirjalik)

12. juuni 2023. a

geograafia (kirjalik)

12. juuni 2023. a

keemia (kirjalik)

12. juuni 2023. a

füüsika (kirjalik)

12. juuni 2023. a

 

 

 

Avaldatud 25.01.2019. Viimati muudetud 17.08.2022.