Pikapäevarühm

Veera Flotskaja
Eda Liepkalns
1-2 klassid - 13.00-16.00
3-4 klassid - 13.00-16.00

 

 

Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli pikapäevarühma töökorralduse alused

Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli pikendatud pikapäevarühma õpilaste toitlustamise kord

 

Koolis on 2 pikapäevarühma

Pikapäevarühma päevakava:

13.10 kogunemine pikapäevarühma klassi

13.30 - 13.50 söömine 1-2 klass

13.50 - 14.20 söömine 3-4 klass

14.20 - 15.00 õppetöö koos puhkepausidega 

15.00 - 16.00 huvitegevused spordisaalis ja õues (eesti keeles)

Avaldatud 29.01.2019. Viimati muudetud 09.05.2023.