Tervist Edendav Kool

 

 

Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool kuulub Tervist Edendavate Koolidelink opens on new pageTervist Edendavate Koolide"> (TEK) võrgustikku alates 2010. aastast. Alates 2004. aastast võrgustiku tööd koordineerib Tervise Arengu Instituut.

 Meie kool rakendab TEK   põhimõtteid  oma kooli igapäevaellu, lisades aina rohkem tervist edendavaid tegevusi  ja üritusi. Meie eesmärk ja ülesanne on oma tegevuste kaudu järjepidevalt toetada ja kujundada koolikeskkond turvaliseks ja tervist väärtustavaks.

Tervist edendavate koolide ülesanne on oma tegevuste kaudu järjepidevalt toetada ja kujundada kooli sisemisi kvalitatiivseid muutusi vastavalt väliskeskkonnast tulenevatele mõjutustele, et rajada selline elu- ja töökeskkond, mis arendab ja tugevdab tervist. Tähelepanu pööratakse nii õpilastele kui koolipersonalile.

TEK põhimõtteid ja eesmärke aitab koolis rakendada Tervisenõukogu. See on vabatahtlik ühendus erinevatest õpetajatest, õpilastest ja kooli töötajatest. Koostöös kooliperega seistakse õpilase vaimse, sotsiaalse ja füüsilise tervise heaolu eest koolis.

                                                                                                                                          

 

Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli Tervisnõukogu koosseis

Esimees:

  •  Julia Kalamajeva – Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli direktor

 Kontakt: direktor@kjkg.edu.ee

 Liikmed:

  •  Riina Kazatšenko – õpetaja, sekretär

 Terviseedendus 1.-9. klassides

 Kontakt: riinakazatsenko@kjkg.edu.ee

  •  Natalja Filonik – kooli medõde

 Terviseedendus 1.-4. klassides

 Kontakt: medic@kjkg.edu.ee

  • Viktoria Žirnova – huvijuht

 Ürituste korraldamine

 Kontakt: vika@kjkg.edu.ee

  • Svetlana Morina – vanem kokk

 Koolitoit, tervisliktoitumine

 Kontakt: svetura@mail.ru

  •  Tatjana Derbneva– õpetaja

 Bioloogia alane lähenemine õpilaste probleemidele, ürituste korraldamine

 Kontakt: tatjanaderbneva@kjkg.edu.ee

  •  Inna Sergejeva– õpetaja

 Spordiürituste organiseerimine, läbiviimine

 Kontakt: innasergejeva@kjkg.edu.ee

  •  Irina Martyshchenko - õpetaja

 Terviseedendus 1.-4. klassides

 Kontakt: veresak@mail.ru

Avaldatud 25.01.2019. Viimati muudetud 26.04.2023.