Tervist Edendav Kool

    

Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool kuulub Tervist Edendavate Koolidelink opens on new page (TEK) võrgustikku alates 2010. aastast. Alates 2004. aastast võrgustiku tööd koordineerib Tervise Arengu Instituut.

Meie kool rakendab TEK   põhimõtteid  oma kooli igapäevaellu, lisades aina rohkem tervist edendavaid tegevusi  ja üritusi. Meie eesmärk ja ülesanne on oma tegevuste kaudu järjepidevalt toetada ja kujundada koolikeskkond turvaliseks ja tervist väärtustavaks.

Tervist edendavate koolide ülesanne on oma tegevuste kaudu järjepidevalt toetada ja kujundada kooli sisemisi kvalitatiivseid muutusi vastavalt väliskeskkonnast tulenevatele mõjutustele, et rajada selline elu- ja töökeskkond, mis arendab ja tugevdab tervist. Tähelepanu pööratakse nii õpilastele kui koolipersonalile.

TEK põhimõtteid ja eesmärke aitab koolis rakendada Tervisenõukogu. See on vabatahtlik ühendus erinevatest õpetajatest, õpilastest ja kooli töötajatest. Koostöös kooliperega seistakse õpilase vaimse, sotsiaalse ja füüsilise tervise heaolu eest koolis.

Avaldatud 05.02.2020. Viimati muudetud 03.02.2023.