Ainesektsioonid

2022/2023. õa

 

 Eesti keel

 Humanitaarained

Võõrkeeled

 Loodusteadused 

 Matemaatika ja   informaatika

Kunstiained

Algklassid

Kehaline 

kasvatus

 

Vene keel ja kirjandus,
ajalugu,
ühiskonnaõpetus,
inimeseõpetus

 

Loodusõpetus, bioloogia, geograafia, füüsika, keemia

 

 

 

 

 V. Zaitseva

 I. Fjodorova

J. Brattsik

 I. Loktionova

 O. Bobeško 

 I. Shavkun

 N. Kokoreva

I. Sergejeva

 R. Laas

 T. Kapralova

N. Udalova

 D. Ivanova

 L. Ljapina

 J. Hapova

 T. Kapralova

 V. Šavkun

 O. Lukk

 N. Kuznetsova

 V. Šalimova

 T. Derbneva

 V. Kostyleva

 G. Orlenko

 O. Lukk

O. Lukk

 T. Bordijan

 М. Dubrova

 I. Polyashova

 

 L. Karhanina

 V. Orešnikov

 L. Filipova

M. Ottokar

 A. Baranovskaja

 D. Kolotuškin

 J. Kalamajeva

 

 Y. Nikolaeva

 G. Gorelova

 L. Ljapina

 

 D. Kolotuškin

T. Bordijan

 

 

 

M. Kivi

 J. Gerstman

 

 O. Seppar

 

 

    M. Ottokar

 L. Rodina

 

 R. Kazatšenko

 

 

    J. Veikman

 J. Rae

 

 J. Rae

 

 

     

 I. Martyshchenko

 

 A. Isküll

         

 A. Isküll

 

Ü. Peedo

 

 

 

 

 

 

 

M. Renzer              
M. Kivi              
V. Flotskaja              

 

Avaldatud 25.01.2019. Viimati muudetud 26.09.2023.