Inglise keel

Huviringi eesmärkid:

  • arendada õpilaste huvi inglise keele õppimise vastu,
  • laiendada õpilaste silmaringi, tutvudes nende jaoks uue kultuuri, traditsioonide ja tavadega,
  • õpetada inglise keele leksikaalseid, grammatilisi ja foneetilisi aluseid (alfaviit, arvud, sõnavara, alggrammatilised struktuurid).
Ringijuht

Tunniplaan

 
Klass Nädalapäev
 
esmaspäev
teisepäev
kolmapäev
neljapäev
reede
1 12.25-13.10 12.25-13.10 12.25-13.10 12.25-13.10  
Avaldatud 14.04.2023. Viimati muudetud 27.10.2023.