Mängustatud eesti keele õpe

Loomise kuupäev 19.03.2024

Kaasaegses maailmas muutub keelte õppimine üha olulisemaks oskuseks, mis avab uusi võimalusi tuleviku põlvkonnale.

Kohtla-Järve Kesklinna Põhikoolis püüame muuta õppe- ja arenguprotsessi huvitavamaks ja kaasahaaravamaks. Just seetõttu toimuvad neljandas klassis märtsikuu jooksul klassijuhatajatunnid, kus on korraldatud õpilatele mängustatud eesti keele õpe. Selle tunni ajal mängivad õpilased erinevaid eestikeelseid mänge, mis on suunatud sõnavara laiendamisele ja suhtlemisoskuse arendamisele vabas õhkkonnas. Lisaks aitab mänguline eesti keel kaasa positiivse suhtumise kujundamisele eesti keele õppimisse.

Mänguline eesti keel neljandas klassis on vaid üks paljudest viisidest, kuidas me püüame muuta õppeprotsessi tulemuslikumaks meie õppijatele.

В современном мире изучение языков становится все более важным навыком, который открывает новые возможности для будущих поколений.

В нашей школе мы стремимся сделать процесс обучения и развития интересным и увлекательным. Именно поэтому в рамках классного часа в четвертом классе в марте месяце проводятся занятия — игровой эстонский язык. Во время такого классного часа четвероклассники играют в различные игры на эстонском языке, направленные на расширение словарного запаса и навыков общения в непринуждённой обстановке. Кроме того, игровой эстонский язык способствует формированию позитивного отношения к изучению эстонского языка.

Игровой эстонский язык в четвертом классе — это лишь один из многих способов, с помощью которых мы стремимся сделать учебный процесс увлекательным и продуктивным для наших школьников.

Viimati muudetud 19.03.2024.